• img

Igualtat d'oportunitats

Fomentar la igualtat de gènere en les contractacions, així com protocols de prevenció i intervenció contra l’assetjament sexual.

Compromís Ambiental

Estem compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic i l'educació i sensibilització mediambiental.

Cultura

Creiem en una cultura compromesa, que preservi el patrimoni, que alimenti la tradició i que fomenti la creativitat.

Comerç i empresa

Hem de seguir potenciant la nostra tradició industrial, adaptar-nos als canvis a través de la innovació, la formació, el talent i l'obertura al món.

Salut i esport

Entenem l'esport com un actiu en tots els espais de la vida, ja que fa créixer personalment i com a col·lectiu.

Sostenibilitat financera

El repte és seguir avançant cap a una gestió digital i eficient, per millorar serveis municials sense fer créixer la càrrega fiscal.